KUTSE

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  kutsub võõrkeeleõpetajate seminarile

Aktiivõppemeetodid võõrkeeletunnis. Liikumine ja õppimine.

Aeg: 7.aprill 2017  Koht: Tartu, Miina Härma Gümnaasium (Tõnissoni 3)

Seminari päevakava

10.30 – 12.00 *

Soovijatele giidiga ekskursioon Eesti Rahva Muuseumis. Loe täpsemalt seminari päevakava lõpus.

12:30 - 13:00

Registreerimine

13:00 – 14:30

Töötuba "Liikumisvõimalused ainetunnis"

Töötuba viivad läbi Katrin Mägi ja Liis Süda TÜ Liikumislaborist.

 

Liikumine ja õppimine - kas neid tegevusi saab ühendada? Anname väikese ülevaate sellest, mida on teada kehalise aktiivsuse ja õppimise seoste kohta. Tutvustame erinevaid võimalusi ainetundide sh võõrkeeletundide liikuvamaks muutmisel ja teeme ka praktiliselt läbi hulganisti erinevaid tegevusi.

 TÜ Liikumislabor keskendub hetkel peamiselt laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamisele. Liikumislabori algatusel on sündinud Liikuma Kutsuva Kooli programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi koolipäevade aktiivsemaks muutmiseks.

14:30 – 15:15

Lõuna kooli sööklas

15:15 – 16:30

Töötuba „Mina ja ruum“

Töötuba viib läbi Evelin Rand, prantsuse keele õpetaja Tartu Descartes`i Lütseumis ja Miina Härma Gümnaasiumis

 Evelin on ka armastatud koolitaja, keda huvitavad ja inspireerivad mängulised võtted keeletunnis. 2016.aastal anti Evelinile Prantsuse Vabariigi ordeni «Akadeemilised Palmioksad» rüütlikraad.

Töötoas uuritakse ruumi võimalusi ning nende kasutamist mängulise õpikeskkonna loomisel. Proovime koos peamiselt improteatrist alguse saanud võtteid, mis sobivad ka koolitundi.

Sirutuspaus

 

16:30 – 17:30

„Suhtlemismänge ja keeleharjutusi vähese keeleoskusega õppuritele“

 Töötuba viib läbi Kristel Sävborg, rootsi keele õpetaja

 

 Kristel Sävborg on töötanud rootsi keele õpetajana 24 aastat, sellest suurema osa Tartu Rahvaülikoolis. Keeletunnid Kristeliga on alati väga loomingulised. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon valis Kristeli 2012. aastal Aasta koolitajaks. Kuna rootsi keel on „väike“ keel võrreldes teiste keeltega, siis pole ilmunud nii palju head õppematerjali, mida tundides kasutada. Selline olukord sunnib õpetajat ise välja nuputama erinevaid keeleharjutusi ja otsima kõikjalt põnevat materjali. Hämmastav on Kristeli oskus panna üsna vähese keeleoskusega õppurid omavahel rääkima. Kristel on küsinud oma õppurite käest tagasisidet, et millised suhtlemismängud ja keeleharjutused neile kõige enam on meeldinud ja neid ta ka oma õpitoas teie inspireerimiseks tutvustab.

17:30 - 17:40

Koolituspäeva lõpetamine, osalemistõendite väljastamine

 

OSALEMISTASU

EVÕLi liikmetele: 10 eurot Mitte-liikmetele: 20 eurot

Pärast registreerimist saate kinnituse ja teile väljastatakse arve.

Osalustasu sisaldab koolitust ja lõunasööki. 

REGISTREERIMINE

Registreerimine kuni 30.märtsini 2017 (või nii kaua, kui kohti jätkub).

Kohtade arv on piiratud!

 Palun täitke REGISTREERIMISVORM (vt Registreerimisvorm)

 Saatke see e-posti teel Ene Petersonile: ene@peterson.ee

*EKSKURSIOON EESTI RAHVA MUUSEUMI

Soovijatele giidiga ekskursioon kell 10.30 – 12.00 Eesti Rahva Muuseumis.

Giidiks on Krista Pisuke, kes on Tartu Rahvaülikooli inglise keele õpetaja ja ERMi giid.

Grupipilet õpetajale (sooduspilet) maksab 6 eurot (selle tasub iga osaleja) , tavahind 10 eurot, grupp algab 10-st inimesest. EVÕL tasub giiditeenuse eest.

Palume oma soovist ekskursioonil osaleda teada anda (vt registreerimisvorm)

Koolitusel osalejad saavad tunnistuse. 

Koolituse läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.  

Lisainformatsioon

Terje Kruusimaa  terje.kruusimaa@gmail.com

Registreerimisega ja arvete väljastamisega seotud küsimused:

Ene Peterson  ene@peterson.ee mob 53473836

Tule koolitusele uusi ideid saam