LIITUMINE:

Seltsi liikmeks võib astuda iga Eestis tegutsev soome keele õpetaja või isik, kelle kutsetegevus on seotud soome keele ja kultuuri tutvustamisega. Liitumiseks tuleb esitada Seltsi juhatusele avaldus. 
Seltsi liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks ja tähtajalised liikmemaksud.

LIIKMEMAKS:

Liikmemaks  10 eurot (alates 01.01.2018)
Eesti Soome Keele Õpetajate Selts
Swedbank EE062200001120227089
Selgitus: Liikmemaks 2022

LIIKMETE ÕIGUSED:
Seltsi liikmetel on õigus:
  • võtta osa seltsi üritustest
  • valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse
  • esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevuse asjus
LIIKMELISUSE LÕPETAMINE:
Liikmelisuse lõpetamiseks tuleb Seltsi juhatusele esitada kirjalik avaldus. Seltsist väljaastumise avaldus rahuldatakse ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast.
Seltsi liige, kes on mõjuva põhjuseta jätnud liikmemekasu järgmise kalendriaasta jooksul maksmata, loetakse Seltsist lahkunuks.
Seltsist lahkunud isikuile liikmemaksu ei tagastata.