Educa-messi külastus 27.jaanuar 2018


Soome suurim haridusmess EDUCA toimub igal aastal jaanuarikuus ja on suunatud kõigile haridusvaldkondadele ning on orienteeritud haridusala kõikidele tasemetele: kõrg-, eri- ja tavakoolid, samuti koolieelsed lasteasutused.

EDUCA kajastab hariduseelu ja õpetamise uusimaid arenguid. Messil eksponeeritakse kõige värskemaid õpikuid, õppematerjale ja –vahendeid, IT-lahendusi, kooliinventari ning mitmesuguseid teenuseid. Eestist käib igal aastal messil palju õpetajaid ja teisi haridusvaldkonnaga seotud inimesi. Messil eksponeeritavad tootegrupid ja teemad: koolitusteenused, trükitud õppematerjalid, ajakirjad, õppevahendid, IT ja digitaalsed õppevahendid ja tarkvara, audio-visuaalsed seadmed, mööbel, sisustus, sport, tervis, muusika, loodus ja keskkond, personali värbamine, alaga seotud organisatsioonid ja asutused.

Kuigi hommik algas vara, olid kõik messile minejad juba hommikul heas tujus ja indu täis. Laevasõidu ajal pidasime ka Soome Keele Õpetajate koosolekut, kus arutasime tulevikuplaane ja andsime tagasisidet senisele tegevusele. Üheskoos vaatasime koos üle ka seltsi põhikirja muudatusettepanekud. Messil sai igaüks oma soovide ja ajakava järgi toimetada. Kokku põrkasime teistega muidugi soodsate raamatulettide ääres. Väärt õppekirjandust sai lausa 2 euro eest soetada.

Mess on väga populaarne Eesti õpetajate hulgas, aga meile, kui soome keele oskajatele, oli see lausa paradiis. Kõik metoodilised materjalid ja muud huvitavad teemad, kõik olid ju soome keeles. Oli erinevaid bokse, kus leppisime kokku ka edasise koostöövõimalusi kokku. Kuna Eestis sarnast messi ei korraldata, siis on hea, et saame olla kursis haridusmaailma arengutega ja uute trendidega. Seal nägi tõesti kõike, alustades ergonoomilisest klassisisustusest ja lõpetades uute digivahendite võimalustega. Igal juhul saime kotid head ja paremat kraami täis, mis muidugi tähendab seda, et oleme tulevikus paremad ja innovaatilisemad õpetajad. Koduteel saime veel lobiseda kolleegidega õpetajatööst ja muust toredast laeva buffet-lauas. Koju jõudes olime väsinud, aga õnnelikud. Täname ka Soome Instituuti, kes meil aitas seda päeva korraldada.


Ilona Säälik